สถิติผู้ชมเว็บไซต์

 

บริษัท เน็กซ์สเตป แอคเคาน์ติ้ง จำกัด (Next Step Accounting Co., Ltd.)


เราเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ให้บริการจัดทำบัญชีและภาษีครบวงจรแบบ One Stop Service ตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชีและเอกสารตามประเภทธุรกิจ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีธุรกิจและวางแผนภาษี ที่ปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนเดินเรื่องเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทั่วๆไป โดยทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในงานที่บริการแต่ละด้านโดยตรงประกอบกับวิธีการและขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อผลงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

 

การดูแลด้วยความเป็นมืออาชีพ

เราคือทีมงานคุณภาพ บริการดี ราคายุติธรรม พร้อมที่จะให้การดูแลด้วยความเป็นมืออาชีพ และขั้นตอนที่เป็นระบบ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และอธิบายผลดีผลเสีย ในแต่ละการตัดสินใจของท่านอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การวางแผนด้านบัญชีธุรกิจและภาษีก่อนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งจะทำให้ท่านทำธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รับทำบัญชี แบบประหยัดภาษี และถูกกฎหมาย ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งการให้คำปรึกษาวางแผนภาษีอย่างต่อเนื่องจะทำให้ท่านสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

เราพร้อมที่จะขจัดปัญหาต่างๆของท่านให้หมดไป โดยเราขออาสาให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ขึ้นทะเบียนประกันสังคม วางระบบบัญชีและเอกสารตามประเภทธุรกิจ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI นิติบุคคลอาคารชุด ให้คำปรึกษาด้านบัญชีธุรกิจและวางแผนภาษี ทั้งภาษีบุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ปรึกษาทางการเงิน การทำประกันชีวิต การทำประกันสุขภาพ การยื่นประกันสังคม จัดทำและนำส่งแบบภาษีตามที่กฎหมายกำหนด