สถิติผู้ชมเว็บไซต์

   

 

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง
 2. อายุระหว่าง 22-30 ปี
 3. จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญาตรี สาขาบัญชี
 4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 5. พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ
 6. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ รับผิดชอบ
 7. สามารถอุทิศเวลาให้กับงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัว, หลักฐานการศึกษา, รูปถ่าย มาที่ E-Mail : nextstepacct@gmail.com

บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ เพื่อเข้าทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามลำดับ

 • ตำแหน่ง
  ดูรายละเอียด
  สมัครงาน
 • พนักงานบัญชี
Page (1 of 1) ::  1