สถิติผู้ชมเว็บไซต์

   

    

บริษัท เน็กซ์สเตป แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
Next Step Accounting Co., Ltd.

      บริษัท เน็กซ์สเตป แอคเคาน์ติ้ง จำกัด เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ ผู้สอบบัญชี (CPA) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ ทำให้สะสมประสบการณ์ทางด้านบัญชี เพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงวัตถุประสงค์ นอกจากนี้การให้บริการของเรายังถือได้ว่าครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมด ตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชีและเอกสารตามประเภทธุรกิจ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีธุรกิจและวางแผนภาษี ที่ปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนเดินเรื่องเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทั่วๆไป โดยทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในงานที่บริการแต่ละด้านโดยตรงประกอบกับวิธีการและขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อผลงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
 

จดทะเบียนบริษัท | รับทำบัญชี | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษี |
ติดต่อสอบถามโทร 087-670-2662, 02-140-0779
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. E-mail: nextstepacct@gmail.com