สถิติผู้ชมเว็บไซต์

 

วางแผนภาษี

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีที่เหมาะสม ทั้งบุคคล และนิติบุคคล เช่น

บุคคล
>> การวางแผนลดหย่อนภาษีด้วย ประกันชีวิต / LTF / RMF
>> การเลือกประเภทของเงินได้และค่าใช้จ่าย ของรายได้แต่ละประเภท ให้ประหยัดภาษี
>> สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ท่านอาจจะไม่ทราบ และไม่ได้ใช้สิทธิให้เต็มที่

นิติบุคคล
>> การแตกหน่วยภาษี
>> การกำหนดรายได้ และผลตอบแทนของกรรมการ
>> สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ท่านอาจจะไม่ทราบ และไม่ได้ใช้สิทธิให้เต็มที่