สถิติผู้ชมเว็บไซต์

 

ปรึกษาทางการเงิน


เป้าหมายของการวางแผนทางการเงิน
1. ความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน
2. การโอนย้ายความเสี่ยง
3. การวางแผนภาษี เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม
4. การวางแผนการเกษียณ ออมก่อนรวยกว่า
5. การวางแผนอนาคตบุตร/การศึกษาบุตร


หลักในการวางแผนทางการเงิน

 

1. วัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน
2. ตรงความจำเป็นและเหมาะสม
3. ตรงกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา 
4. ไม่ยากเกินไปที่จะทำให้สำเร็จ


ความสำคัญของการวางแผนการเงิน

 

1. คนอายุยืนขึ้น

2. ค่าครองชีพสูงขึ้น

3. เตรียมค่าใช้จ่ายเมื่อยามชรา โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาล

4. สวัสดิการของรัฐไม่เพียงพอต้องความต้องการ
5. ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น

6. การวางแผนที่ดีและเริ่มต้นเร็ว ทำให้เราสามารถเกษียณอายุได้เร็วขึ้น  

7. ช่วยรองรับความเสี่ยงของชีวิตได้มากขึ้น

 

อัตราค่าบริการ


>> เริ่มต้น 5,000 บาท